Aldersgrenser

Aldersgrensene på kino settes fra og med 01.01.2023 av filmdistributøren, etter lovverk vedtatt av Stortinget. Medietilsynet fører fortsatt tilsyn med at aldersgrensene settes i tråd med retningslinjene for aldersklassifisering.

Kunden har selv ansvar for å sjekke at en selv, og evt. andre en kjøper billetter for oppfyller krav til fylt alder og må være forberedt på å måtte vise legitimasjon ved kjøp eller kontroll av billetter.

Dersom du er for ung til å se filmen slipper du ikke inn, og evt. kjøpte billetter blir ikke refundert.

Det er viktig å merke seg at aldersgrensene som settes ikke innebærer noen anbefaling i forhold til hvem filmen passer for. En film som bare voksne vil ha utbytte av kan godt få aldersgrense 6 år eller bli tillatt for alle, dersom Medietilsynet finner at barn ikke vil ta skade av å se filmen. Om barn vil ha glede av å se filmen blir en helt annen sak – sjekk derfor om den aktuelle filmen passer før du sender barna på kino!

Ledsagerregelen:
For aldersgrensene 9, 12 og 15 år kan barn inntil 3 år yngre enn den vedtatte aldersgrensen se filmen sammen med en foresatt over 18 år. For aldersgrensen 6 år kan alle barn være med voksne. Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er altså ikke tilstrekkelig å følge barna til kinoen.

Merk at denne unntaksregelen er nettopp dette- et unntak. Det er viktig å bruke skjønn og se til hva ditt barn tåler. En skrekkfilm med aldersgrense 15 år kan være like mye til skade for en 12-åring selv om den har følge med en voksen.

Kinoen har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra aldersgrensene.

Følgende aldersgrenser gjelder:

- Alle (tillatt for alle)

- 6 år (alle barn i følge med foresatte)

- 9 år (barn ned til 6 år i følge med foresatte)

- 12 år (barn ned til 9 år i følge med foresatte)

- 15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)

- 18 år (absolutt nedre grense. Ingen i salen kan være under 18 år.)

Mer informasjon om aldersgrensene finner du hos Medietilsynet.